Kosten

Het kantoor biedt juridische oplossingen voor ondernemers en particulieren. Het kantoor verleend aan particulieren die daarvoor in aanmerking komen rechtshulp op basis van door de Raad voor Rechtsbijstand gefinancierde rechtshulp.

 

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u zien of u in aanmerking komt voor een zogenoemde toevoeging. Dit is afhankelijk van uw (verzamel)inkomen. Voor de meest actuele inkomensgrenzen en de hoogte van uw eigen bijdrage kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen. www.rvr.org.

 

Advocatenkantoor Van Meggelen werkt eveneens op basis van een honorarium. Voor informatie daarover kunt u uiteraard vrijblijvend contact opnemen.

 

Op het kantoor vindt altijd eerst een adviesgesprek plaats. Dit eerste gesprek is kosteloos tot maximaal 30 minuten. Tijdens het gesprek wordt de zaak besproken en wordt bekeken wat de eventuele mogelijkheden zijn. Voorts wordt besproken welke kosten daaraan verbonden zijn.

 

Naast de kosten voor rechtsbijstand is het belangrijk om goed inzicht te hebben op de te verwachten kosten voor derden. Zo kan het zijn dat u griffierechten aan de rechtelijke instanties dient te voldoen voor het indienen van een processtuk, wanneer u wenst te verweren of besluit een procedure te starten. Voor de meest actuele griffierechten raadpleegt u www.rechtspraak.nl.

Naast griffierechten kan het in uw zaak het geval zijn dat u kosten dient te voldoen voor uittreksels of voor het optreden van een deurwaarder of deskundigen.